Xenzuu: một mạng xã hội trả tiền cho bạn!

Xenzuu là một mạng xã hội trả tiền cho người dùng. – Để kiếm hoa hồng, bạn chỉ cần hoạt động trên mạng. Điều này có nghĩa là đăng, bình luận, chia sẻ, thêm bạn bè, tham gia cộng đồng, v.v. Tất cả trong 10 ngày mỗi tháng. Về cơ bản nó giống như Facebook,… Read More Xenzuu: một mạng xã hội trả tiền cho bạn!